figueira-do-inferno

Significado de figueira-do-inferno

f. Cyn.

O mesmo que estramónio.

Vogais: iueiaoieo

Consoantes: fgrdnfrn