oariotomia

Significado de oariotomia

Med. Remoção cirúrgica do ovário.

Vogais: oaiooia

Consoantes: rtm

Palavras Parecidas

oritina, ortodoma, orthodoma, ortótomo, orthótomo, órtomo, oródino, órthomo, ortônimo, ordem.

Rimas

celiotomia, ectoquelostomia, citotaxionomia, abdominuterotomia, vulvectomia, quadricomia, psicautonomia, cistectomia, ergonomia, parotidectomia, hepatotomia, ossiculotomia, halocromia, neurectomia, pericardiectomia.