ibira

Significado de ibira

f. Cyn.

Arbusto anonáceo do Brasil.

Separação das Silabas: i-bi-ra

Vogais: iia

Consoantes: br

Palavras Parecidas

ibibora, ibiri, ibiraiú, ibiraró, ibiró, ipueira, iviraro, ibero, iapiruara, iaburu.

Rimas

curupira, vira, safira, lira, guira, pira, tesoira, andira, mentira, loira, ubira, tira, naira, ambira, retira.