zoogamia

Significado de zoogamia

f. Cyn.

sf (zoo+gamo+ia1)
O mesmo que gamogênese. Bot Fecundação por anterozóides móveis.

Vogais: ooaia

Consoantes: zgm

Palavras Parecidas

zoogenia, zoogonia, zoonomia, zoonímia, zama, zoogênio, zâmia, zígnia, zona, zoococina.

Rimas

tetragamia, benthâmia, sifonogamia, pantogamia, digamia, plastogamia, gâmia, monogamia, merogamia, oligodinamia, vidamia, notogamia, hidrodinamia, bigamia, protogamia.